Zorg

Het Consult

Voor een algemeen geneeskundig consult kunt u een afspraak maken voor tijdens onze spreekuren. Een standaardconsult biedt meestal voldoende tijd voor één klacht of vraag. Wanneer u verwacht meer tijd nodig te hebben, dan kunt u om een dubbel consult vragen.

Voor eenvoudige medische handelingen, onderzoeken en controles kunt u terecht bij de assistentes.

In verband met de planning zal de assistente u vragen naar de aard van uw klacht om zo het spreekuur van de huisartsen beter in te delen. Wanneer u het bezwaarlijk vindt om uw klacht aan de assistente mede te delen, kunt u dit kenbaar maken.

In sommige gevallen kan de assistente u direct helpen, of een afspraak maken op haar eigen spreekuur of het spreekuur van de praktijkondersteuner. Dan is het niet nodig een afspraak met uw huisarts te maken. Bij veel voorkomende, niet ernstige klachten kan de assistente u uitstekend advies geven. De assistente en praktijkondersteuner heeft, net als uw huisarts, een beroepsgeheim.


Onderzoek & controle

De assistente houdt ook zelfstandig spreekuur. U kunt voor de volgende zaken rechtstreeks een afspraak bij de assistente maken:

 • bloeddrukcontrole
 • oren uitspuiten
 • injecties
 • hechtingen verwijderen
 • urine onderzoek
 • uitstrijkjes (bevolkingsonderzoek)


Checklist

Om het gesprek met de dokter zo goed mogelijk te laten verlopen, is het verstandig vooraf goed op een rij te zetten wat uw klachten zijn en wat u precies met de dokter wilt bespreken.

Leest u de volgende vragen door om uw huisarts zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat uw klacht precies inhoudt en wat u van hem of haar verwacht.

 • Wat is uw klacht/zijn uw klachten?
 • Wanneer is uw klacht begonnen?
 • Wat verergert of vermindert de klacht?
 • Heeft u zelf een vermoeden wat de klacht veroorzaakt?
 • Heeft u zelf al iets aan de klacht gedaan?
 • Heeft u medicijnen voor uw klacht gebruikt?
 • Welke medicijnen gebruikt u: voor deze klacht, maar ook eventuele andere klachten?


Uw recept

Wij houden een volledig geautomatiseerd medicatiedossier bij. De computer waarschuwt bij allergie en bij onverenigbaarheid van medicijnen. Bij sommige chronische ziekten (bijv. nierziekten) moet de dosering aangepast worden of mogen bepaalde geneesmiddelen niet gebruikt worden. Alle informatie van uzelf, van de apotheken en van de specialisten wordt hier in verwerkt. Als u onverhoopt voor een spoedgeval op de huisartsenpost of in het ziekenhuis terechtkomt is deze informatie met een druk op de knop beschikbaar. Dit voorkomt fouten. U helpt ons uw dossier op orde te houden door het volgende:

 • meld ons altijd bijwerkingen
 • meld ons altijd een allergie
 • meld ons altijd nieuwe medicijnen
 • meld ons altijd nieuwe doseringen
 • bestel uw herhaalrecepten bij de praktijk

Herhaalrecept via de website
U kunt herhaalrecepten bestellen door het formulier herhaalrecepten volledig in te vullen. Indien het recept op werkdagen voor 10.00 uur is ontvangen, kunt u de medicijnen de volgende dag na 15.00 uur bij de apotheek afhalen. Bezorgen op verzoek.

Wanneer de praktijk wegens vakantie gesloten is wordt uw aanvraag automatisch doorgestuurd naar de waarnemende praktijk. U kunt uw medicijnen ophalen bij uw eigen apotheek. Regel in de vakantieperiode tijdig uw herhaalrecepten. Op verzoek verstrekken wij u een medicatie-paspoort.

Herhaalrecept aanvraag telefoon
Dan kunt u de medicijnlijn inspreken: 0183 - 664487. Als u voor 12.00 uur heeft ingesproken, dan liggen uw medicijnen de volgende dag na 15.00 uur klaar bij uw apotheek. Tijdens vakanties is de medicijnlijn niet in gebruik. Klik hier voor ons vakantierooster.

Huisartsenpraktijk Schulte

Robberstraat 21
4201 AK Gorinchem
Tel. 0183 - 631048

info@praktijkschulte.nl
www.praktijkschulte.nl

Routebeschrijving:

Heeft u een vraag of opmerking?

Heeft u een vraag voor onze huisarts of onze praktijk? Of heeft u een opmerking?

Herhaalrecepten

U kunt ook via onze website uw herhaalrecepten bestellen door een kort formulier in te vullen.